Kuvendi i 5të

Kryesia e shoqatës humanitare Koretini, duke u bazuar në statusin e saja, Artikulli 8, ju fton të merrni pjesë në:

KUVENDIN ZGJEDHOR TË 5-të

Data: 17 Nëntor 2019
Hapja e lokalit: Ora 14:00
Fillimi i kuvendit: Ora 14:30 – 16:30 mbyllja e lokalit 17:00
Vendlokacioni: Gemeindesaal, (kati i parë, aty ku edhe vitin e kaluar është mbajt kuvendi)
Rruga & vendi: Vorderdorfstrasse 36, 8112 Otelfingen
Telefoni kontaktues: 076 506 14 44, Besim Rexhiqi

Rendi i ditës:

 
 1. Fjala e kryetarit të shoqatës dhe rezymeja për vitin kalimtarv 9.12.17 – 17.11.2019.
 2.  
 3. Miratimi i protokolit të kuvendit të kaluar.  
    
  1. i llogarisë vjetore.
  2.  
  3. raportit të revizorëve.
  4.  
 4. Zgjedhja  
    
  1. e kryetarit të shoqatës për periudhën dy vjeçar.
  2.  
  3. e anëtarëve tjerë të kryesisë së ngusht (të vetëm apo kolektiv), për periudhën një vjeçare
  4.  
  5. e përfaqësuesve të lagjeve nga fshati Koretin.
  6.  
 5. Nderimet.
 6.  
 7. Nderrimet e statututit
 8.  
 9. Caktimi i anetaresise vjetore
 10.  
 11. Shqyrtimi i ankesave të pranuara me shkrim nga anëtarët.
 12.  
 13. Miratimi i buxhetit
 14.  
 15. Të ndryshme.
 

Me nderime
Kryesia e shoqatës humanitare Koretini