Njoftime


Tanime edhe zyrtarisht Sh. H. KORETINI është ndarë nga KF BASHKIMI. Eshtë realizuar takim me kryetarin e komunes z Qendron Kastrati meqrast e kam njoftuar per aktivitetin tone, nevojat dhe kerkesat e shoqates sone. Kemi marrë vulen e shoqates.

Puntorëve I jane vazhduar kontratat prej 02.02.2018 deri 31.12.2018.
Me daten 22.02.2018 kemi bere kerkes tek drejtoria e sherbimeve publike per te mar ne sherbim ngarkuesin e komunes per pastrimin e shtratit te lumit dhe ushtruesi I detyres z.Hisen Jerliu pas 60 minutave e ka sjell ne Koretin ngarkuesin dhe kemi pastruar terenin rreth fushes dhe kemi pastruar rrugen rreth lumit neper tere fshatin.

Ne detyren e drejtorit te sherbimeve publike nga data 23.02.2018 eshte emruar z. Ramadan Basha dhe besojme se tani bashkpunimin do ta kemi edhe me te lehte.

17.01.2018
Ministria e adminidtrates publike ka konfirmuar regjistrimin shoqates.