“Asnjëherë mos u pendo. Nëse ka qene vepër e mirë do të mbetet kujtim për të gjithë.
Nëse ka qene vepër jo e qëllueshme atëherë ajo do të shërbej si mësim.”

Shoqata Humanitare Koretini ishte burim i kërkesës për ta ndihmuar Klubin Futbollistik Bashkimi, i cili sapo ishte riaktivizuargjatë verës së vitit 2014. Duke pas parasysh diturinë, eksperiencën e bashkatdhetarëve në mërgate, Shoqata Humanitare Koretini, kontributin e vetë ja dedikon vendlindjes, gjegjësisht jetrave të njerëzëve që
jetojnë në Koretin.Më 26.10.2014, u organizua kuvendi i parë në Regensdorf-Zvicër, ku dhe u aprovuan Statutet e Shoqates Humanitare Koretini dhe u zgjodh kryesia e saj. Misioni i shoqatës është krijuar me qëllim që të jetë bërthamë e ndërtimit të vlerave njerëzore, kulturore, të bamirësisë, tolerancës dhe dashurisë ndaj të gjithë
njerëzve që jetojnë në Koretin-Kosovë.Shoqata humanitare Koretini është ka për synim të jetë faktor asistues në ndërtimin e një shoqërie të hapur ku vlerat e njeriut kultivohen në vazhdimësi. Ku Jeta dhe Paqja respektohet nga bashkëfshatarët që jetojnë dhe veprojnë në Koretin.

Shoqata Humanitare Koretini ishte burim i kërkesës për ta ndihmuar Klubin Futbollistik Bashkimi, i cili sapo ishte riaktivizuargjatë verës së vitit 2014. Duke pas parasysh diturinë, eksperiencën e bashkatdhetarëve në mërgate, Shoqata Humanitare Koretini, kontributin e vetë ja dedikon vendlindjes, gjegjësisht jetrave të njerëzëve që
jetojnë në Koretin.Më 26.10.2014, u organizua kuvendi i parë në Regensdorf-Zvicër, ku dhe u aprovuan Statutet e Shoqates Humanitare Koretini dhe u zgjodh kryesia e saj. Misioni i shoqatës është krijuar me qëllim që të jetë bërthamë e ndërtimit të vlerave njerëzore, kulturore, të bamirësisë, tolerancës dhe dashurisë ndaj të gjithë
njerëzve që jetojnë në Koretin-Kosovë.Shoqata humanitare Koretini është ka për synim të jetë faktor asistues në ndërtimin e një shoqërie të hapur ku vlerat e njeriut kultivohen në vazhdimësi. Ku Jeta dhe Paqja respektohet nga bashkëfshatarët që jetojnë dhe veprojnë në Koretin.

Kryesia e shoqatës

Valton Rexha

kryetar

Gazmend Mehmeti

Nënkryetar

Alban Klaiqi

Koordinator/Marketing

Selver Haxhiu

Koordinator

Blerim Leci

Financat

Amir Kosumi

Autor i Protokolleve

Alban Rexha

Socialmedia